Aanleiding

In de wijken Oud West en Lewenborg van gemeente Groningen is er een toenemend aantal bewoners met psychosociale problemen die als patiënten de huisartsenpraktijk of andere zorgverleners in het Gezondheidscentrum bezoeken.

Voor deze problemen is niet altijd een medische behandeling aanwezig of nodig, maar wordt wel een zorgprobleem geuit en (zorg)oplossing gevraagd door de betreffende patiënten. Het huidige ‘instrumentarium’ (medicatie en doorverwijzing naar de GGZ) van de huisarts is voor deze patiëntengroep niet altijd geschikt en niet  wenselijk.

Wenselijk zou zijn dat men gebruik zou maken van passende activiteitenaanbod op welzijnsgebied, waardoor in het leven structureel meer eigen regie en geluk wordt ervaren. Hier wordt een kloof ervaren tussen de lichamelijke gezondheidszorg en het welzijn. Artsen hebben onvoldoende kennis en tijd patiënten te adviseren op gebied van welzijnsactiviteiten. Een brugfunctie is hierin noodzakelijk.

Artsen en welzijn hebben de handen ineen geslagen en Welzijn op recept is in september 2014 van start gegaan aan het Hoendiep. Per april van 2015 heeft ook GC Lewenborg Welzijn op recept in huis gehaald.