Aanpak Groningen

De handleiding van het Trimbos Instituut is de basis van invoering van de methodiek, zoals gehanteerd in het Gezondheidscentrum Hoendiep. Uitgangspunt bij het adviesgesprek en het aangeboden welzijnsarrangement zijn de “principes voor duurzaam geluk” (Walburg, 2008)

De indeling op basis van deze principes wordt bij Gezondheidcentrum Hoendiep als volgt gehanteerd:

  1. Positief leven (positief/optimistisch denken
  2. Zinvol leven (zingeving)
  3. Hobby en ontspanning (leven en genieten)
  4. Sociale contacten (interactie)
  5. Gezond leven (gezonde leefstijl)
  6. Helpen (geluk delen)

Daar is, op basis van praktijkervaringen, nog een categorie 0 aan toegevoegd:

0.  Voorliggende behoeften: financiën, behandeling (verslaving,  psychiatrisch, medisch), veiligheid, conflictsituaties e.d.

Aanpassingen op aanpak Nieuwegein

Anders dan in de handleiding van het Trimbos Instituut, wordt gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen op welzijnsgebied. Zo mogelijk in de wijk, of anders elders in de stad. De Welzijnscoördinator oriënteert zich continue op passend aanbod in de stad, welke kunnen worden opgenomen in arrangementen voor cliënten van Welzijn op Recept.

Inzet vrijwilligers

Uitgangspunt bij uitvoeren van de activiteiten is eigen kracht van de cliënt. Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij wat de cliënt zelf kan doen. Is er een langer proces voor nodig of praktische ondersteuning, dan wordt gekeken naar hulp vanuit de omgeving en, zo nodig, inschakeling van een vrijwilliger (o.a. Humanitas)