Achtergrond Welzijn op recept

Welzijn op recept is een door het Trimbos Instituut ontwikkelde werkwijze op basis van ervaringen in Nieuwegein. Inmiddels wordt het concept in meerdere steden in Nederland toepast bij huisartsenpraktijken, met als doel de samenwerking tussen 1e lijns gezondheidzorg, welzijn en vrijwilligerswerk te verbeteren.

Het Trimbos Intstituut heeft een handleiding gemaakt voor ontwikkeling en invoering van Welzijn op recept, op basis van eerdere ervaringen in Nieuwegein. Deze handleiding kunt u hier downloaden.

In Groningen zijn er enkele aanpassingen gedaan op de werkwijze, namelijk dat er gebruik gemaakt wordt van bestaande activiteiten op welzijnsgebied om de activiteitenarrangementen samen te stellen.  U kunt hier meer lezen over de aanpak in Groningen.