Uitgangspunten inzet Welzijn op recept

Algemeen uitgangspunt van Welzijn op recept is dat men het welbevinden en de eigen regie structureel kan verbeteren door passende welzijnsactiviteiten. Op termijn zal minder beroep hoeven worden gedaan op medicatie en/of (specialistische) artsenzorg:

  • In samenwerking met lokale welzijnsorganisaties worden activiteiten aangeboden aan patiënten van de huisartsenpraktijk met psychosociale problemen, met als doel het welbevinden te verhogen.
  • Daartoe worden interventies ontwikkeld voor de specifieke problematiek van de betreffende patiënt op basis van een aantal positieve psychologie pijlers;
  • De aanbevolen interventies zijn richtlijn voor een persoonlijk welzijnsarrangement, samengesteld vanuit het bestaande aanbod in de gemeente Groningen (de sociale infrastructuur). Dit kan bijvoorbeeld een ontmoetingsactiviteit in de buurt zijn , of cursussen en creatieve activiteiten elders in de stad , vrijwilligerswerk, sporten en bewegen of combinaties hiervan zijn.
  • De interventies en bijbehorende activiteiten zijn zodanig ingebed in het dagelijks leven van de patiënt dat er een duurzaam effect is op de kwaliteit van leven. Een beoogd neveneffect is dat de cliënten minder gebruik gaan maken van de 1e en 2e lijns gezondheidszorg.